3 hotels at Compiegne

  • By price
  • By distance

Compiègne, gelegen aan de samenvloeiing van de Aisne en de Oise, bekend om zijn kasteel en uitgestrekte bossen. Geniet er van de rust en herbron er.

Jeanne D'Arc leidde in 1430 een aanval op Parijs, maar omdat de Franse koning Karel VII tevreden was met de reeds behaalde resultaten en daarom niet voldoende krijgsmiddelen beschikbaar stelde, mislukte de verovering van deze stad jammerlijk. Tijdens een uitval vanuit het reeds door de Franse troepen veroverde Compiègne, werd Jeanne D'Arc door de Bourgondiërs gevangengenomen en Filips de Goede verkocht haar aan het eind van 1430 aan de Engelsen.

In een spoorwegrijtuig, dat in het bos van Compiègne stond, werd op 11 november 1918 de wapenstilstand gesloten, aan de Duitsers gedicteerd door de Franse maarschalk Ferdinand Foch, waarmee een eind kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Op dezelfde plek sloten de Fransen op 22 juni 1940 een vernederende wapenstilstand met Duitsland. Hitler had het spoorwegrijtuig laten terugzetten op de plaats waar deze in 1918 stond en was zelf aanwezig om de Franse delegatie te ontvangen. Deze plek staat bekend als de "clairière de l'armistice" en vormt een open plek in het bos. Er is een museum waar een kopie van het rijtuig te bezichtigen is. Omdat de spoorlijn aansloot op het nabijgelegen station van Rethondes, spreekt men soms van de "wapenstilstand van Rethondes", maar de plek ligt wel degelijk op het grondgebied van de gemeente Compiègne.