1 hotels at Zwolle

  • By price
  • By distance

Zwolle met zijn ligging aan de IJssel is een stad die meer bekendheid verdient. Ontdek het vanuit uw comfortabele Campanile Hotel.

Zwolle is de hoofdstad van Overijssel en op Enschede na tevens de grootste stad van de provincie. Het is gelegen tussen de IJssel en de Overijsselse Vecht . Er zijn sporen van bevolking gevonden in Zwolle die dateren uit de jonge steentijd en uit de bronstijd. In 1230 kreeg het stadsrechten en in de 15de eeuw trad het als handelsstad toe tot het verbond van hanzesteden. In de Tweede Wereldoorlog zijn op 10 mei 1940 de Spoorbrug over de IJssel en de verkeersbrug opgeblazen. Een aantal oorlogsmonumenten herinneren aan deze tijd van de Duitse bezetting, zoals het Oorlogsmonument Zwolle. Er is een actieve historische vereniging in Zwolle die zich inzet voor behoud en reconstructie van oude gebouwen en stadsgezichten. Hierdoor is de oude stadskern binnen zijn grachten zeer goed geconserveerd gebleven. De binnenstad is voorts beschermd stadsgezicht.

Qua sport kan Zwolle zijn mannetje wel staan. Denk aan het grote IJsseldelta Voetbalstadion en aan het Peperbus Profspektakel , een wielrennersronde die jaarlijks kort na de Tour de France wordt gehouden met bekende wielrenners in de Zwolse binnenstad.

Voorts is Zwolle in 2004, 2005 en 2006 uitgeroepen tot groenste gemeente van Nederland, en in 2006 zelfs tot groenste stad van Europa. Deze titel dankt het aan zijn vele parken en aan zijn milieuvriendelijke onkruidbestrijding.