1 hotels at Katowice

  • By price
  • By distance

Katowice is de grootste historische plaats van Polen, die ook bekend staat als een centrum van zware industrie; hiernaast is de stad ook rijk aan geschiedenis en historische gebouwen.

Katowice is de hoofdstad van de Poolse provincie Silezië en vormt het centrum van het industriegebied van Opper-Silezië. Het is de grootste agglomeratie van Polen, groter dan die van Warschau. Katowice werd in de zestiende eeuw voor het eerst vermeld, maar werd pas van belang door de industrialisering in de negentiende eeuw. In 1865 kreeg de stad Pruisische stadsrecht. In 1920 werd er in de provincie een referendum gehouden om zich uit te spreken over of het gebied zou worden toegewezen aan Polen of aan Duitsland. Hoewel in Katowice bijna 80% van de inwoners voor Duitsland stemde, werd de stad toch toegewezen aan het nieuw opgerichte Polen. Tussen de 2 wereldoorlogen in werden bedrijven in handen van Rijksduitsers gedeeltelijk onteigend en werd een actieve verpoolsing toegepast. Gedurende de Tweede Wereldoorlog was de stad door Duitsland bezet en verenigd met de provincie Opper-Silezië, waarna de stad werd veroverd door het Sovjetleger en weer aan Polen werd toegekend. In 1945 moest de Duitstalige bevolking zich aan deportaties naar het westen van Duitsland overgeven; belangrijke vakkrachten mochten echter blijven, evenals diegenen die zich als Sileziërs beschouwden en de Poolse nationaliteit wilden aanvaarden.