3 hotels at Arles

  • By price
  • By distance

Przyjedź do Arles - miasta, które było inspiracją dla Van Gogha i Picassa!

Arles leży na południowym wschodzie Francji, jest największą gminą we Francji. Miasto powstało już w V wieku p.n.e. Sto lat później przybrało nazwę Arelate. W 122 roku p.n.e. znalazło się pod panowaniem rzymskim. Przez kolejne trzy wieki Arelate rozkwita, wznoszone są przepiękne budowle. III wiek to początki chrześcijaństwa, pierwszym biskupem był tu Marcianus. W IV wieku miasto staje się siedzibą cesarza Konstantyna. W 476 roku miasto zostało podbite przez Wizygotów, a w 536 przez Franków. Miasto rozkwita i staje się centrum handlowym. W XI wieku rozpoczęły się gorsze lata konfliktów politycznych, lecz rozwijało się rolnictwo a miasto rozrastało się poza mury obronne. Mieszkańcy bogacili się na handlu solą. W 1843 roku Arles zostało przyłączone do Francji.

W XV wieku rozkwita tu hodowla oraz handel skórami i wełną. Pod koniec średniowiecza, w bogatym mieście żyło wiele majętnych rodów. Kolejnych kilka wieków naznaczonych było wojnami, lecz po uzyskaniu pokoju zaczęła kwitnąć sztuka. W XIX wieku ówczesny mer postanowił przeprowadzić prace mające na celu udostępnienie antycznych budowli: aren i teatru. Doprowadzono do miasta kolej, nastąpił szybki rozkwit przemysłu. Miasto posiada obecnie tytuł miasta sztuki i historii. Zabytki z rzymskiej historii miasta są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest też około stu zabytków wpisanych na francuską oficjalną listę zabytków.