1 hotels at Murcia

  • By price
  • By distance

Przyjedź do Murcji i zwiedź miasto rozsławione przez produkcję jedwabiu.

Murcja jest dużym miastem, leżącym 35 km od wybrzeża Morza Śródziemnego. Miasto zostało założone w roku 831 przez emira Kordoby w pobliżu rzeki Segury. Muzułmanie wykonali wiele prac hydraulicznych, jak kanały i akwedukty, doprowadzili też wodę do miasta. Po upadku kalifatu w 1031 roku miasto przechodziło pod panowanie władców Toledo, Sewilli, a w końcu zostało włączone do cesarstwa Almorawidów (dynastia berberyjska). Długie lata miasto pozostawało pod panowaniem rożnych dynastii muzułmańskich. W XII wieku miasto przeżywało okres takiej prosperity, że tutejszy pieniądz uznawany był w całej Europie. Rozkwitała produkcja jedwabiu (miasto do dziś jest nazywane miastem morw), oraz papieru, ponieważ to właśnie te produkty ""podbiły"" Europę.

W XIII wieku miast zostało zajęte przez chrześcijan. Przez kilka wieków nie udało mu się odzyskać dawnego znaczenia. Dopiero w XVIII wieku można mówić o powrocie dobrobytu, ponieważ to z tego okresu pochodzi większość zabytkowych budowli miasta. Nastąpiło to ponownie za sprawą produkcji jedwabiu. W ostatnich latach miasto rozrasta się bardzo dynamicznie. Zwiedzanie warto rozpocząć od obejrzenia zachowanych partii murów obronnych Seguir lub od wizyty w Muzeum Miasta, mieszczącego się w zabytkowym budynku z XVI wieku. Postacią ważną dla Murcji był król Alfons X. W mieście można zobaczyć jego pomnik, odlany z brązu i ważący 950 kg. Serce króla jest przechowywane w tutejszej katedrze.