Hoteli Campanile Bastille

Jeszcze nie byłeś na placu Bastylii w Paryżu? Odkryj go z hotelem Campanile!

Przypominający o Rewolucji Francuskiej Plac Bastylii leży we wschodniej części Paryża, na północnym brzegu Sekwany, przy której cumują dziś żaglówki. W tym właśnie miejscu stał niegdyś zamek obronny, a następnie luksusowe więzienie, Bastylia Słynnymi więźniami byli tu m.in. Voltaire, markiz de Sade i książę Radziwiłł. Obecnie na placu stoi Kolumna zwana Lipcową, zbudowana z armat Napoleona Bonaparte. Niegdyś odbywały się tu bale, dziś organizowane są tu koncerty, festyny a ze względu na powiązania historyczne, również demonstracje polityczne. Nieopodal znajduje się okazały gmach Opery Bastille, otwartej z w dwusetną rocznicę rewolucji 1789 roku.