1 hotels at Lublin

  • By price
  • By distance

Planujesz podróż do Lublina ? Wybierz Hotel Campanile. Gwarancja udanej eskapady, ten przyjemny, zadbany, funkcjonalny hotel spełni Twoje oczekiwania.

Na rozwój Lublina ogromny wpływ - od kiedy pamięć sięga - miała jego wielokulturowość. To w Lublinie w 1569 zawarto Unię Polsko-Litewską, na mocy której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Na bogactwo kulturowe Lublina wpłynął również handel. Organizowane tu jarmarki przyciągały bowiem kupców francuskich, niderlandzkich, żydowskich, greckich, ruskich, ormiańskich, włoskich, niemieckich, angielskich…O tej mozaice narodowości, wyznań, stylów życia, która rozrastała się przez wieki wielu zapomniało po II wojnie światowej za sprawą polityki homogenizacji mniejszości narodowych. Ślady różnorodnych wpływów widoczne są do dziś w architekturze Lublina, np. wpływy włoskie najłatwiej rozpoznać w kościołach renesansowych i barokowych. Natomiast tylko część zabytków związanych z przedwojenną gminą żydowską przetrwała do dzisiaj. XIX-wieczny żydowski Lublin został zrekonstruowany i utrwalony w powieści Isaaca Beshevisa Singera, pt. "Sztukmistrz z Lublina". Władze miasta dbają o ślady, jakie pozostały po obecności Żydów w największym mieście wschodniej Polski, czemu wyraz daje m.in. Szlak Pamięci Żydów Lubelskich.
40 proc. ludności Lublina to dzisiaj osoby poniżej 35 roku życia, często bardzo aktywne społecznie. Lublin tętni studenckim życiem. Po ulicach przechadzają się utalentowani kuglarze, w licznych kawiarniach organizuje się koncerty i kabarety, mają tu miejsce cykliczne imprezy kulturalne, ale miasto przyciąga również licznych inwestorów. Znajdują tu więc zatrudnienie i robią błyskotliwe kariery absolwenci KUL czy Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. Nieopodal Lublina leży przesławna wieś Gardzienice, siedziba teatru Włodzimierza Staniewskiego. Warto się tam wybrać.